Iaith: English | Cymru
  •  Hyrwyddwch eich menter gymdeithasol

    Hyrwyddwch eich menter gymdeithasol

    Mae Dydd Sadwrn Cymdeithasol amdanoch chi

    Hyrwyddwch eich menter gymdeithasol

Eisiau cyfeiriadur o’r holl fentrau cymdeithasol yn eich ardal? – Cliciwch yma.

Eich amser chi i ddisgleirio fel menter gymdeithasol yw Dydd Sadwrn Cymdeithasol.

arddangos poster at gynnig disgowntiau neu groesawu digwyddiad mawr, pa ffordd bynnag yr ydych chi’n cymryd rhan, byddwch chi’n helpu i greu mudiad cymdeithasol a chodi ymwybyddiaeth o bethau gwych yr ydych chi, a mentrau cymdeithasol drwy Gymru, yn eu gwneud er budd eich cymuned a’ch amgylchedd.

Gwiriwch fod eich menter gymdeithasol wedi’i rhestru ar ein Cyfarwyddiadur Dydd Sadwrn Cymdeithasol. Os nad ydyw, ac os ydych chi ar agor i’r cyhoedd ar ddyddiau Sadwrn, rhowch wybod inni. Anfonwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ffoniwch 0300 111 5050

Oes gennych chi rywbeth penodol wedi’i drefnu ar gyfer Dydd Sadwrn Cymdeithasol? Rhowch wybod inni, fel y gallwn ni ledaenu’r gair.

Ar gyfer canllawiau, offerynnau a chyngor rhad ac am ddim ar-lein (wedi’u datblygu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a Llywodraeth Cymru) ar gyfer eich menter gymdeithasol, ewch i Busnes Cymdeithasol Cymru.

Pecyn yr Ymgyrch

Dyma bopeth yr ydych chi ei eisiau er mwyn hyrwyddo eich gweithgaredd Dydd Sadwrn Cymdeithasol.


dim ond ychydig o ffyrdd y gall eich menter gymdeithasol gyfranogi

{rsfiles path="Make the most of Social Saturday 2017_CYM.docx"}


i’w arddangos yn eich ffenestri i ddangos eich bod yn cefnogi’r ymgyrch ac er mwyn tynnu sylw at y ffaith eich bod yn fenter gymdeithasol

Templed ar gyfer poster y digwyddiad
er mwyn ychwanegu’r manylion ynglŷn â’ch digwyddiad

Graffeg cyfryngau cymdeithasol
i’w ddefnyddio wrth hyrwyddo eich digwyddiad ar eich sianelau cymdeithasol


i’w ddefnyddio ar eich deunyddiau hyrwyddo eich hun.

Awgrymiadau ar gyfer trydar
rydym ni wedi dod o hyd i rai negeseuon trydar er mwyn arbed amser i chi gan greu cynnwys yn gyflymach i chi ar Trydar


er mwyn rhoi gwybod i’ch papur newydd lleol os ydych chi’n cynnal digwyddiad neu’n gwneud rhywbeth arbennig iawn

{rsfiles path="Letter to Editor_CYM.doc"}


i’w anfon at y cyfryngau lleol cyn digwyddiad

{rsfiles path="Pre-event release_CYM.doc"}


i’w anfon at y cyfryngau lleol ar ôl digwyddiad

{rsfiles path="Post-event release_CYM.doc"}


er mwyn gwahodd eich AS/Cynghorydd lleol i ymweld â’ch menter gymdeithasol neu fynychu eich digwyddiad

{rsfiles path="MP invitation_CYM.doc"}


defnyddiwch y daflen hon i drefnu ymweliad gan eich AS/Cynghorydd


i’w ddefnyddio os ydych chi’n cael ymweliad gan eich AS/Cynghorydd

{rsfiles path="MP release_CYM.doc"}