Iaith: English | Cymru
 • Beth yw Dydd Sadwrn Cymdeithasol?

  What is Social Saturday?

  Beth yw Dydd Sadwrn Cymdeithasol?


  Mae Dydd Sadwrn Cymdeithasol ynglŷn ag annog pobl i brynu gan fentrau cymdeithasol; busnesau sy’n gwneud lles ac sy’n ailfuddsoddi eu helw er mwyn rhoi pobl a’r blaned yn gyntaf.

  Darganfod mwy

 • Rydw i’n ddefnyddiwr

  I'm a consumer

  Sut y gallwch chi ddod yn rhan ohono?


  Prynwch yn gymdeithasol a gwnewch wahaniaeth

  Darganfod mwy

 • Rydw i’n fenter gymdeithasol

  I'm a social enterprise

  Sut y gallwch chi ddod yn rhan ohono?


  Cynhaliwch ddigwyddiad, cynigiwch ddisgownt a lledaenwch y gair yn eich cymuned chi

  Darganfod mwy

Eisiau cyfeiriadur o’r holl fentrau cymdeithasol yn eich ardal? – Cliciwch yma.Dewch o hyd i le y gallwch siopa ar ddydd Sadwrn neu fwynhau diwrnod allan i gefnogi mentrau cymdeithasol


Busnesau cymdeithasol yn agos i mi